Teoria chaosu


Niniejszy tekst powstawał 3 marca, więc jeśli do końca tego miesiąca wejdzie w życie ustawa przedłużająca ważność dotychczas obowiązujących podziałów na obwody łowieckie i ich kategoryzacji do końca roku, a umów dzierżawnych – do końca przyszłego sezonu, zwana ustawą odraczającą, to czytelnik może potraktować ten artykuł jako informację o tym, jak niewiele dzieliło nas od katastrofy. Jeśli jednak nie zdąży…
Numer: Brać Łowiecka 4/2021, strona 82

Pobierz artykuł w formacie PDF