Pomagać kołom czy reformować łowiectwo?


Ograniczenia wprowadzone przez rząd w związku pandemią utrudniły kołom łowieckim normalną działalność i nadszarpnęły ich finanse. Kryzysowa sytuacja uwidoczniła zarazem słabości polskiego modelu łowiectwa. Dlatego warto poszukać nowych rozwiązań.
Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 4/2021, strona 34

Pobierz artykuł w formacie PDF