Spór o ratowanie żubrów


Wbrew temu, co twierdzi wielu badaczy, Jan Sztolcman wcale nie był pierwszym, który głośno mówił o potrzebie ratowania żubrów. W krajowych kręgach łowieckich ten pomysł wykiełkował znacznie wcześniej, a głośna debata nad tym, kto i jak ma się tym zająć, trwała już od 1921 r. W bieżącym roku stuknie setna rocznica tego wciąż żywego sporu.
Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 2/2021, strona 36

Pobierz artykuł w formacie PDF