Szkody w kiszonkach – na pewno nie łowieckie?


Podczas szacowania szkód łowieckich po wielokroć spotykamy się ze zgłoszeniami szkód w kiszonkach z kukurydzy czy sianokiszonce. Powszechnie przyjęta przez koła łowieckie praktyka w takich wypadkach to w ogóle odmowa przystąpienia do szacowania bądź odmowa rekompensaty pieniężnej już po szacowaniu. Problem szkód w kiszonkach jest jednak realny.
Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 10/2020, strona 60

Pobierz artykuł w formacie PDF