Niełatwe dokarmianie


Z dzikich zwierząt nie należy robić dziko żyjących zwierząt gospodarskich. Jednym z argumentów niech będzie to, że do pomiarów w ramach systemu wyceny ClC nie kwalifikują się trofea osobników poddanych manipulacjom i niewłaściwym praktykom hodowlanym (w tym żywieniowym), które celowo intensyfikują rozwój danych cech lub wywołują wytwarzanie większych bądź anormalnych trofeów.
Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 10/2020, strona 50

Pobierz artykuł w formacie PDF