Jak zmniejszyć liczebność dzików?


Na przełomie XX i XXI w. nastąpił w Polsce znaczący wzrost liczebności zwierzyny grubej, zwłaszcza dzików. Podobny trend zarejestrowano w wielu innych krajach naszego kon­tynentu. Za jedną z najważniejszych przyczyn uznaje się zwiększenie areałów kukurydzy. Wielkołanowe monokultury tej rośliny stały się – z przyrodniczego punktu widzenia – zieloną plagą współczesnej Europy.
Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 8/2020, strona 44

Pobierz artykuł w formacie PDF