strona główna

Aktualności

Kręta droga od stanowiska ws. dzieci do inicjatywy ustawodawczej

Następstwem szeroko nagłośnionego przez media stanowiska NRŁ ws. zakazu udziału dzieci w polowaniach było rozpoczęcie przez jej prezesa działań zmierzających do podjęcia obywatelskiej inicjatywy zmiany Prawa łowieckiego w tym zakresie. Nowe brzmienie przepisu miałoby dopuszczać obecność nieletnich na łowach za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.   Już na początku czerwca ZG PZŁ rozesłał do okręgów pisma, w których Rafał Malec informuje o przedsięwzięciu,...

Rosyjski biznes strojowy

W Polsce wciąż nie mamy doświadczenia w zagospodarowaniu stroju bobrowego. W innych krajach, zwłaszcza Wschodu, wygląda to zgoła inaczej. Rosja jest jednym z niewielu państw, gdzie strój bobrowy i produkowane z niego specyfiki nadal cieszą się zainteresowaniem. Wynika to stąd, że według tamtejszych znawców stanowi on uniwersalny środek leczniczy, którego zażywanie nie niesie za sobą działań ubocznych ani zagrożenia wynikającego z przedawkowania. Pożytki ze stroju ponoć wynikają z jego wieloelementowego składu i silnych właściwości regeneracyjnych. Ponadto specyfik podobno leczy wiele dolegliwości jednocześnie. Jak donoszą komercyjne firmy sprzedające wyroby na bazie castoreum, stosując profilaktykę jednego schorzenia, można jednocześnie wspomóc pracę żołądka, serca bądź innych organów.

Wspomnienie o Halinie Nehring (1942–2019)

13 maja 2019 r. w wieku 77 lat zmarła zasłużona dla polskiego łowiectwa Halina Barbara Nehring. Urodziła się 20 maja 1942 r. w Sandomierzu. Pochodziła z rodziny zasłużonych patriotów z czasów powstania styczniowego oraz działaczy spółdzielczych i samorządowych. Jej ojciec Zygmunt po II wojnie światowej był wiceburmistrzem Sandomierza. W latach 50. rodzina przeniosła się do Warszawy. Halina zdała maturę w 1959 r., a następnie ukończyła filologię polską na...

ASF potwierdzony poza strefą czerwoną na Mazowszu

Ostatnich kilka raportów z wynikami badań przeprowadzonych pod kątem ASF-u pozwalało sądzić, że choroba po intensywnych polowaniach w pierwszym kwartale br. została zatrzymana w obrębie strefy czerwonej. Przez dłuższy czas nie notowano jej pojawu w obszarze ochronnym (strefa żółta). Jak jednak poinformował główny lekarz weterynarii w komunikacie z 31 maja br., 25 maja ASF został potwierdzony u 40-kilogramowego przelatka znalezionego w okolicy Strzembowa (gmina Naruszewo, powiat płoński) w woj. mazowieckim (teren dzierżawiony przez KŁ „Miot” w Warszawie). Dokładna lokalizacja znajduje się na północ od Kampinoskiego PN (gdzie w ostatnim cyklu badań potwierdzono kilka przypadków choroby w pobliżu linii Wisły przy granicy strefy czerwonej), po północnej stronie Wisły, w widłach krajowej siódemki i drogi nr 50, ok. 15 km od Płońska.

NRŁ zajmuje stanowisko ws. udziału dzieci w polowaniach

Chociaż tu i ówdzie pojawiają się zapewnienia o podejmowaniu działań mających przywrócić możliwość uczestnictwa osób nieletnich w polowaniach po niefortunnej zmianie Prawa łowieckiego w marcu ub.r., to dotąd nic się w tym zakresie nie ruszyło. Ze zdawkowego komunikatu zamieszczonego na stronie Polskiego Związku Łowieckiego po posiedzeniu NRŁ, które odbyło się 25 maja br. w Radomsku, dowiadujemy się natomiast, że było to jedno z najważniejszych poruszanych tego dnia zagadnień. W trakcie zebrania zaprezentowano stanowisko Rady w tej sprawie, a jej prezes Rafał Malec został przez nią zobowiązany do przekazania dokumentu decydentom i mediom.

Regulamin pracy zespołu nadzorczo-kontrolnego OZD

W najbliższym czasie odbędą się okręgowe zjazdy delegatów PZŁ. Zgodnie z nowym statutem mają one m.in. wybrać zespoły nadzorczo-kontrolne. Niestety statut nie daje żadnych wskazówek co do tego, czym powinny się zajmować te zespoły, jaki jest zakres ich kompetencji ani w jakim trybie będą działać. Określenie zadań zespołu i trybu jego prac należy zatem do OZD.   Aby zjazd mógł to zrobić, trzeba przede wszystkim wprowadzić stosowny punkt do porządku obrad,...

1,7 mln zł z NFOŚiGW na łagodzenie konfliktów z bobrami i wilkami

NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej. Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo” przeznaczył ponad 1,7 mln zł na realizowany od kwietnia ub.r. na terenie działania RDOŚ w Olsztynie projekt „Przeciwdziałanie szkodom powodowanym przez bobry w gospodarstwach rolnych i mieniu oraz zabezpieczenie zwierząt gospodarskich przed wilkami na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”. Jak...

Na równi pochyłej

Pod koniec kwietnia odbyła się narada łowczych okręgowych i kierowników biur zarządów okręgowych z łowczym krajowym. W serwisie PZŁ pojawiła się zdawkowa informacja na ten temat. Co tak naprawdę wynika z tego spotkania?   Kalendarium 6–7 kwietnia w Korbielowie odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Łowieckiej, zwołane przez jej prezesa na podstawie § 84 ust. 4 pkt 1 Statutu PZŁ. Wyjazdowe spotkanie NRŁ, podczas którego łowczy krajowy podsumował pierwszych 30 dni...

Audyt w ZO PZŁ w Szczecinie

W odpowiedzi na liczne pytania koleżanek i kolegów informujemy, że 15 kwietnia 2019 r. decyzją Zarządu Głównego PZŁ odwołano łowczego okręgowego Zarządu Okręgowego PZŁ w Szczecinie Wiesława Dobrzenieckiego. Zarazem do czasu nadzwyczajnego okręgowego zjazdu delegatów kierowanie pracami biura wspomnianego zarządu powierzono okręgowemu rzecznikowi dyscyplinarnemu Tomaszowi Piotrowskiemu. Powodem odwołania dotychczasowego łowczego były liczne nieprawidłowości w funkcjonowaniu ZO PZŁ i brak nadzoru nad kołami łowieckimi w okręgu.