strona główna

Aktualności

1,7 mln zł z NFOŚiGW na łagodzenie konfliktów z bobrami i wilkami

NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej. Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo” przeznaczył ponad 1,7 mln zł na realizowany od kwietnia ub.r. na terenie działania RDOŚ w Olsztynie projekt „Przeciwdziałanie szkodom powodowanym przez bobry w gospodarstwach rolnych i mieniu oraz zabezpieczenie zwierząt gospodarskich przed wilkami na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”. Jak...

Na równi pochyłej

Pod koniec kwietnia odbyła się narada łowczych okręgowych i kierowników biur zarządów okręgowych z łowczym krajowym. W serwisie PZŁ pojawiła się zdawkowa informacja na ten temat. Co tak naprawdę wynika z tego spotkania?   Kalendarium 6–7 kwietnia w Korbielowie odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Łowieckiej, zwołane przez jej prezesa na podstawie § 84 ust. 4 pkt 1 Statutu PZŁ. Wyjazdowe spotkanie NRŁ, podczas którego łowczy krajowy podsumował pierwszych 30 dni...

Audyt w ZO PZŁ w Szczecinie

W odpowiedzi na liczne pytania koleżanek i kolegów informujemy, że 15 kwietnia 2019 r. decyzją Zarządu Głównego PZŁ odwołano łowczego okręgowego Zarządu Okręgowego PZŁ w Szczecinie Wiesława Dobrzenieckiego. Zarazem do czasu nadzwyczajnego okręgowego zjazdu delegatów kierowanie pracami biura wspomnianego zarządu powierzono okręgowemu rzecznikowi dyscyplinarnemu Tomaszowi Piotrowskiemu. Powodem odwołania dotychczasowego łowczego były liczne nieprawidłowości w funkcjonowaniu ZO PZŁ i brak nadzoru nad kołami łowieckimi w okręgu.

Manifest FACE w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego 2019

Kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego rozpędziła się na dobre. W poszczególnych krajach UE głosowania odbędą się od 23 do 26 maja (na ten dzień zaplanowano wybory m.in. w Polsce). Jak podkreśla Federacja Stowarzyszeń na rzecz Łowiectwa i Ochrony Przyrody państw UE (FACE), nadchodzące wybory mają ogromne znaczenie dla 7 mln europejskich myśliwych, a decyzje podejmowane w Brukseli przez kolejnych pięć lat wyznaczą kierunki, w jakich będą zmierzać kraje członkowskie m.in. w zakresie korzystania ze środowiska. Wpłyną także na kształt zmienianych zasad zrównoważonego użytkowania zasobów przyrody, w tym realizacji łowiectwa w całej Europie.

Rolniczy OPZZ Izdebskiego za odstrzałem wilków i łosi

– Codziennie kilkadziesiąt tysięcy złotych Polska traci na wykarmieniu watah wilków. (…) W tym momencie, kiedy my tutaj prowadzimy konferencję prasową, tam w Polsce, w terenie, zjadane są sarny. (…) Może za tysiąc złotych, może za tysiąc pięćset, może za dwa tysiące, ale cały czas ten zegar bije (…) – mówił Sławomir Izdebski, przewodniczący OPZZRiOR, na konferencji prasowej zorganizowanej 8 maja. W jej trakcie poinformował o skierowaniu w imieniu swojej organizacji oraz „środowisk rolników, myśliwych i mieszkańców polskich wsi” apelu do premiera Mateusza Morawieckiego o doprowadzenie do wydania przepisów umożliwiających ograniczenie populacji wilków i łosi w Polsce.

Browning ponownie rusza w Polskę!

Po sporym zainteresowaniu akcją „B725 on tour” przed dwoma laty krajowy dystrybutor generalny broni marki Browning – FH Knieja w Krakowie – zaplanował kontynuację tego wydarzenia na maj br. Tym razem sześciodniowa trasa promocyjna pod nazwą „Browning & Winchester on tour” biegnie przez sześć strzelnic Polskiego Związku Łowieckiego zlokalizowanych we wschodniej części kraju (punktem wspólnym z poprzednią akcją będzie Suchodół – przypomnijmy, że poza strzelnicą okręgu warszawskiego w 2017 r. zostały odwiedzone: Opole, Poznań, Szczecin, Gdańsk i Bydgoszcz).

Apel delegata na krajowy zjazd PZŁ i nowa wizja Związku

Podczas ostatniego, XXIV Krajowego Zjazdu Delegatów PZŁ wobec próby zmiany uchwały zjazdowej w ten sposób, że w ogóle uniemożliwiono by jakiekolwiek prace nad propozycjami nowelizacji w statucie oraz zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów jesienią, jako delegat okręgu gdańskiego wstałem i zaproponowałem poprawkę do uchwały, która choć w ułomnym kształcie, to zapewniła jakąś szczątkową szansę na uwzględnienie niezbędnych zmian w statucie.