strona główna

Aktualności

Powstają założenia nowego Statutu PZŁ

Powstają założenia nowego Statutu PZŁ
Lipiec 11 10:56 2018 Wydrukuj

Pod koniec czerwca br. zarządy okręgowe (przynajmniej niektóre) skierowały do kół łowieckich pisma z prośbą o przekazywanie propozycji założeń nowego Statutu PZŁ. Należy je nadsyłać do okręgów – w zależności od regionu – do końca lipca lub pierwszych dni sierpnia br. Do ZG PZŁ mają zostać przedłożone najpóźniej 15 sierpnia. Konieczność opracowania tego dokumentu od nowa wynika z obowiązku wprowadzonego przez zmianę ustawy Prawo łowieckie, która weszła w życie 1 kwietnia br.
 
Wciąż obowiązujący Statut PZŁ (załącznik do Uchwały XXI Krajowego Zjazdu Delegatów PZŁ z dnia 2 lipca 2005 r. ze zmianami dotyczącymi zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej i reguł przeprowadzania ocen prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej, wprowadzonymi uchwałą XXIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZŁ z 12 września 2015 r.) budzi wiele kontrowersji. Główny problem wiązał się wszak nie z wątpliwościami co do interpretacji jego zapisów, ale z tym, że zawarte w dokumencie rozwiązania były wygodne dla władz, a nie dla myśliwych. Dlatego też niejednokrotnie dokonywane na jego podstawie rozstrzygnięcia spotykały się z brakiem zrozumienia wśród polującej braci. Pokłosie tego stanowiły zaś liczne zarzuty i zgłoszenia nieprawidłowości docierające również do redakcji . Treść statutu wymaga ponadto aktualizacji wynikającej z przemian społeczno-obyczajowych i zdarzeń, do których dochodziło w środowisku łowieckim na przestrzeni przeszło dekady jego obowiązywania. Przede wszystkim modyfikacji uległa struktura PZŁ, co widać w wyborze i powoływaniu łowczego krajowego przez ministra środowiska oraz we wzmocnieniu kontroli resortu nad zrzeszeniem, a także w zlikwidowaniu organów wybieralnych na szczeblach okręgowych (przypomnijmy, że nowelizacja Prawa łowieckiego wyeliminowała okręgowe rady łowieckie). Warto wobec tego dołożyć starań, aby nowy dokument uwzględniał głos wszystkich myśliwych, którzy będą działać w jego ramach i ponosić odpowiedzialność w imię uchwalonych zapisów. To właśnie statut będzie określał zakres funkcjonowania władz zrzeszenia i determinował ich stosunek do szeregowych członków organizacji. Dopilnujcie, aby tym razem i wasz głos został usłyszany.
 
Na konieczność stworzenia radykalnie nowego Statutu PZŁ wskazywał Miłosz Kościelniak-Marszał na łamach nr 4/2018 (w artykule „Niezbędny nam nowy statut” – do pobrania TUTAJ). Zachęcamy do przedstawiania propozycji nowych zapisów tego dokumentu i dyskusji nad jego treścią w komentarzach do niniejszej notatki (ich dodawanie jest możliwe po zalogowaniu się na stronie). Podkreślamy jednak, że formalna droga dotarcia do komisji opracowującej statut wiedzie przez koło łowieckie i zarząd okręgowy!
 
Red., Fot. Archiwum

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.