Parametry techniczne reklam gotowych do druku

GOTOWE REKLAMY PRZYJMUJEMY W POSTACI CYFROWEJ

 • w formatach pdf, tiff, jpg (bez kompresji) lub eps 

• prosimy o zamianę fontów na krzywe w przypadku plików eps 

• reklamy przyjmujemy bezpośrednio na serwer: ftp.agencja-oikos.net.pl (każdy klient indywidualnie otrzymuje hasło dostępu) lub e-mailem na adres: e.sedziak@oikos.net.pl

• pliki pdf muszą być w wersji 1.4 oraz nie mogą mieć dołączonych profili ICC 

 UKŁAD I PROJEKT GRAFICZNY 

 • elementy tekstowe, graficzne, punktory oraz wszystkie inne znaki pomocnicze muszą być umieszczane 5 mm od linii cięcia (brzegu strony) 

• ze względu na klejony grzbiet czasopisma margines wewnętrzny musi mieć przynajmniej 10 mm 

• plik musi mieć spady po 5 mm z każdej strony na obcięcie