Spis treści numeru 1/2014

Myśliwy przede wszystkim! | 6
Izabela Kamińska

Tomasz Konarski to człowiek orkiestra: maluje, pisze, projektuje wnętrza i wystawy łowieckie, a przy tym poluje. W życiu z niejednego pieca jadł chleb, jednak szczególnie smakują mu myśliwskie specjały. W wywiadzie opowiada o swoich najnowszych sukcesach łowiecko-artystycznych oraz udziela kilku cennych wskazówek młodszym kolegom po strzelbie.

Wieści z pól i kniei | 12

Targi „Jagd & Hund” w Dortmundzie już za pasem
Spotkanie w galerii Roman Gawłowski
Turniej łuczniczy w Goraju Karol Narbutt
Królowie hubertusa w Janowie Podlaskim Gabriela Kaźmierczak
Polowanie hubertowskie w Cybince
Strzelcy w Bierzwniku Bartosz Szpojda
Terenowy rajd myśliwych
Myśliwi na słodkim festynie Marian Czech

Zdaniem myśliwego | 18

Przyszłość łowiectwa, czyli co siedzi w głowach młodzieży? Wojciech Bołoz
Ochrona wilków w Europie Jan Puścian
List otwarty do kolegów z Zarządu Okręgowego PZŁ w Warszawie Adam Roguski

Jubileusze i inne uroczystości | 28

Ta historia nie zaginie Milena Kościelniak
60 lat WKŁ „Dzik” w Ornecie Tadeusz Popiel
60-lecie KŁ „Jedność” w Gdańsku Zbigniew Masłowski

Cały powiat strzela lisy | 31
Adam Depka Prądzinski

Zapoczątkowana w Wielkopolsce idea powiatowych polowań na lisy zyskuje na popularności. Do wspólnych działań na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny drobnej z każdym rokiem przekonują się kolejni włodarze i koła łowieckie.

Myślistwo po włosku, czyli według Guercina | 36
Izabela Kamińska

Wielka gratka w Muzeum Narodowym w Warszawie. Płótna, szkice i ryciny, które wyszły spod ręki Guercina, znakomitego włoskiego malarza, giganta doby baroku, można podziwiać na wystawie zatytułowanej „Guercino. Triumf baroku. Arcydzieła z Cento, Rzymu i kolekcji polskich”. Zainteresuje ona nie tylko wielbicieli sztuki, lecz także łowiectwa.

Dzikość nie do końca ujarzmiona | 39
Krzysztof Potaczała

Leśnicy i zarazem myśliwi nie tylko strzelają do zwierzyny. Nierzadko ratują ją przed śmiercią, otaczają opieką oraz wychowują. Nawet jeśli zwierzęta te nie mają już powrotu do pierwotnego dla siebie środowiska, to jednak żyją. Mogą być przydatne w gospodarstwie, hodowli i reprodukcji czy próbie zrozumienia zwyczajów danych gatunków. Oto trzy niezwykłe przykłady, jak losy dzikich przedstawicieli rodzimej fauny zostały powiązane z ludźmi.

Inwentaryzacja zwierzyny – zaklęte koło bezsilności? | 44
Adam Depka Prądzinski

O tym, jak policzyć zwierzynę, i czy w ogóle trzeba to robić, rozmawiamy z prof. dr. hab. Henrykiem Okarmą, dyrektorem Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie oraz przewodniczącym grupy roboczej ds. dużych drapieżników przy FACE (FACE Working Group on Large Carnivores).

Macnab Challenge, czyli szkocka trójaktówka | 48
Witold Daniłowicz

Macnab Challenge, czyli Wyzwanie Macnaba, należałoby uznać za kwintesencję brytyjskiego podejścia do łowiectwa, a zapewne do sportu w ogóle. Tu liczy się bowiem nie tyle uzyskane trofeum czy nagroda, ile podjęcie się bardzo trudnego przedsięwzięcia i próba zrealizowania go w duchu zdrowego współzawodnictwa.

Polowanie na słowa | 56

Darz Bór, dziewczyno! Alicja Milewska
Krawiec Tomasz Hubert Marcinkowski

Przegląd szaf na broń klasy S1 | 85

Przedstawiamy przegląd szaf klasy S1 do przechowywania broni i amunicji dostępnych na polskim rynku. Modele uporządkowaliśmy według ich pojemności (do 6 i powyżej 6 jednostek) oraz cen.