Spis treści numeru 11/2007

Od naciśnięcia spustu do odnalezienia postrzałka | 30
Paweł Janiszewski

Regulamin polowań wyraźnie stwierdza, że oddanie strzału jest dopuszczalne jedynie w warunkach gwarantujących jego skuteczność i możliwość podniesienia strzelonej zwierzyny, oraz że myśliwy powinien poszukiwać, dochodzić i uśmiercić ranne zwierzę możliwie szybko i w sposób oszczędzający mu cierpień. Podaję informacje, które mogą być pomocne, gdy zajdzie potrzeba dochodzenia postrzałka. 

Retriever w „przedszkolu” | 52
Cezary Marchwicki

Przez ostatnich pięć lat prowadzenia rubryki kynologicznej w BŁ przemycałem czasem trochę swojej fascynacji retrieverami. W kilku najbliższych numerach chcę podzielić się praktycznymi uwagami wynikającymi z mojego doświadczenia z pracy z tymi psami. Mam nadzieję, że pomogą one wychować zdyscyplinowanego pomocnika łowów.