Spis treści numeru 9/2007

Czy istnieje problem łosia? | 20
Wojciech Sobociński

Nie ulega wątpliwości, że wprowadzenie w 2001 roku moratorium na odstrzał łosi było słuszne. Postępujące załamanie liczebności tego gatunku w Polsce, notowane od początku lat 80. XX wieku, stało się wyraźne, i należało temu przeciwdziałać. 

Sztuka norowania (I) | 50
Paweł Lisiak

Tym tekstem rozpoczynamy cykl artykułów Pawła Lisiaka, utytułowanego hodowcy i znawcy psów, o polowaniach z norowcami. Będzie tu można znaleźć cenne wskazówki co do sposobów polowań oraz pracy psa i opieki nad nim.