Spis treści numeru 7/2007

Ciemne oblicze kynologii łowieckiej: sobiepaństwo przewodniczącego | 44
Mieczysław Teer

Przed laty znalazło się trzech zapaleńców, entuzjastów kynologii łowieckiej, którzy w trosce o ochronę zwierzyny drobnej w naszych łowiskach postanowili ten stan rzeczy zmienić. Zostali za to ukarani. 

Sanitarny odstrzał zwierzyny | 54
Eugeniusz Oborski

Na temat odstrzału sanitarnego (inaczej: humanitarnego) zwierząt łownych wypowiadałem się na łamach BŁ już przed kilkoma laty w jednym z artykułów, a także w poradach prawnych. Ostatnio otrzymałem wszakże ciekawe materiały dotyczące pewnego wydarzenia, które skłoniły mnie do ponownego poruszenia tego interesującego pod względem prawnym i etycznym problemu.