Spis treści numeru 12/2008

Zdaniem myśliwego | 26

Dlaczego dochodzi do wypadków z bronią? Adolf Kubala
Paweł i Gaweł w jednym stali domu... Radosław Skórkowski

Słowackie szaraki szansą dla polskich łowisk? | 28
Łukasz Łukasik

Coraz więcej kół łowieckich dochodzi do wniosku, że jednym z podstawowych zabiegów dających szansę na odbudowę populacji zająca w naszych łowiskach jest introdukcja. Także coraz więcej osób prywatnych jest zainteresowanych możliwością hodowli zajęcy. 

Gospodarka populacjami zgodna z zasadami ekologii | 32
Leszek Drozd

W Polsce potrzebna jest dyskusja o tym, jak gospodarować populacjami zwierzyny, aby odbywało się to zgodnie z zasadami ekologii i racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej oraz rybackiej

Włośnica – choroba, która kompromituje Polskę | 36
Jacek Leonkiewicz

Według corocznych raportów Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), liczba zachorowań Polaków na włośnicę stanowi od 30 do ponad 60 proc. wszystkich przypadków tej choroby, jakie stwierdza się w całej Unii Europejskiej. W 2006 roku na dziewięć krajów Wspólnoty, gdzie na włośnicę zachorowało 231 osób, w Polsce odnotowano aż 135 chorych! 

Polowanie na słowa | 50

Z panią minister Maciej Grabowiecki
Jak nie burza, to deszcz Hubert Wański
Słonka Andrzej Sapa