Spis treści numeru 11/2008

Zdaniem myśliwego | 24

Porozmawiajmy o szkodach
Moja wersja tubusa na lunetę Michał Sokołowski
Działalność ZO PZŁ w Warszawie 

Dzicze szkody w Austrii | 30

W niemieckim czasopiśmie myśliwskim „Pirsch” nr 16/2008 wiedeńska przyrodniczka Lydia Wildauer przedstawiła wyniki austriackich badań w zakresie szkód wyrządzanych przez dziki na terenach rolniczych.