Spis treści numeru 8/2008

Zdaniem myśliwego | 22

Kto nam pomoże? Wincenty Szczepanik
Moje „przygody” z łowiectwem M. Kowalski
Równi i równiejsi Stanisław Kotnis
Głos w sprawie emerytów Eugeniusz Cyran
Kultura włodarzy PZŁ Jerzy Krzyżostaniak
W krawacie na łowy? Roman Walczak

Swobodne wejście na rybacki obręb hodowlany | 28
Miłosz Kościelniak-Marszał

Większości myśliwym nadejście sierpnia nieodłącznie kojarzy się z rozpoczęciem sezonu polowań na kaczki. Dla niektórych kół termin ten oznacza jednocześnie problemy, mające przyczynę w nie najlepszych relacjach z rybakami, którzy w granicach dzierżawionego obwodu łowieckiego posiadają stawy o statusie rybackiego obrębu hodowlanego.

Selekcja saren | 42

Jakie powinny być podstawowe kryteria selekcji saren? W niemieckim czasopiśmie myśliwskim „Pirsch” nr 9/2008 swoją opinię na ten temat przedstawili dr Miroslav Vodnansky i inż. Matús Rajsky ze Środkowoeuropejskiego Instytutu Ekologii Dzikich Zwierząt Wiedeń – Brno – Nitra. 

Polowanie na słowa | 46

Rycerskie ostrogi Marcin Kociszewski
Moja opowieść klimatyczna Joanna Trzcińska
O zwierzynie historyjki osobliwe Michał Sokołowski