Spis treści numeru 5/2008

Zdaniem myśliwego | 20

O polowaniach dla elit Bogusław Kaczorowski

Problemy z przyjmowaniem do kół Wojciech M. Dziuda

Wi(e)lki problem myśliwych Wojciech Sobociński

Syndrom Czerwonego Kapturka Kazimierz Weksej

Śmietnisko w łowisku Łukasz Binkowski

Czas na łownego Roman Walczak

Kompetencje walnego zgromadzenia | 30
Miłosz Kościelniak-Marszał

Maj najczęściej kojarzy się myśliwym z rozpoczęciem sezonu polowań na rogacze oraz z walnym zgromadzeniem, które zwykle jest organizowane w tym miesiącu. 

Wilk i ryś a zwierzyna racicowa | 54

Jaki jest wpływ wilków i rysi na zwierzynę racicową? W artykule pt. „Ani nie wyklinajmy, ani nie ubóstwiajmy”, opublikowanym w niemieckim czasopiśmie myśliwskim „unsere Jagd” nr 2/2008, próbowano odpowiedzieć na to pytanie, opierając się na wynikach badań przeprowadzonych na Słowacji.