Spis treści numeru 4/2008

Zdaniem myśliwego | 26

Selekcja rogaczy polowaniem dewizowym
Goście w łowisku Zdzisław Szewczyk
Nie eksperymentujmy dłużej w łowiectwie Hubert Myśliwski 

Urządzenia łowieckie – ambony | 34
Sylwester Hałas

Ambony myśliwskie są jednym z ważniejszych elementów zagospodarowania łowiska. Dają poczucie bezpieczeństwa, a także pomagają w ukryciu się przed węchem i wzrokiem zwierzyny, co znacząco poprawia skuteczność polowania. 

Sztuczne nory do polowań | 38
Paweł Lisiak

Znajomość rozmieszczenia nor w terenie jest warunkiem skutecznego pozyskiwania lisów i innych drapieżników. W celu ułatwienia tego zadania nam, myśliwym, a także naszym niezastąpionym pomocnikom, psom, buduje się w łowiskach sztuczne nory.

Szansa na gospodarowanie żubrami? | 50
Wojciech Sobociński

„Polowanie z podchodu na żubry”, „Białowieski byk – szansa na złoty medal” – czy takie hasła zagoszczą niedługo w folderach reklamujących polskie łowiska?