Spis treści numeru 3/2011

Zdaniem myśliwego | 20

O turach i ginących gatunkach Leszek Parus Uwagi na temat selekcji samic i potomstwa zwierzyny płowej Bogdan Michalak, Henryk Jaźwiński Kto rządzi w kole łowieckim Henryk Z. Figura Składka powinna wracać do koła Hubert nieświęty Przeciętne koło Jerzy Chmiel

Urynkowienie łowiectwa szansą na normalność? | 26
Bogdan Złotorzyński

Międzypartyjna parlamentarna grupa posłów i senatorów przez ostatnich kilka miesięcy opracowywała projekt nowelizacji ustawy Prawo łowieckie. Istnieje już jej robocza wersja, 
rewolucyjna w stosunku do obecnie obowiązującej ustawy z 1995 roku. Poprosiliśmy senatora Jana Olecha – myśliwego z 34-letnim stażem, członka KŁ „Knieja” w Szczecinie – jednego z twórców projektu, o przybliżenie myśliwym nowych założeń 
prawnych dotyczących łowiectwa w Polsce.
 

Zmiany w ustawie o broni i amunicji | 28
Miłosz Kościelniak-Marszał

31 stycznia br. Prezydent RP podpisał ustawę z 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Warto przyjrzeć się bliżej niektórym 
nowo wprowadzanym rozwiązaniom.
 

Myślistwo kobiecym okiem | 42

Z okazji marcowego święta kobiet poprosiliśmy Panie, aby wypowiedziały się na temat wizerunku łowiectwa i myśliwych w naszym kraju. Niewątpliwie, gdybyśmy zastosowali się do podanych przez nie rad, nie mielibyśmy takich jak obecnie problemów z odbiorem 
myślistwa w społeczeństwie.
 

Łowiecka pasja łączy moją rodzinę | 45
Adam Depka Prądzinski

O życiowej pasji i wartościach łowieckich rozmawiamy z Agnieszką Rafałowską, 
dianą rozmiłowaną w afrykańskich polowaniach
 

Polowanie na słowa | 62

Zauroczenie Kornelia D. Krogulewska Zambia, czyli Afryka prawdziwa Sergiusz Mikulicz