Spis treści numeru 10/2010

Zdaniem myśliwego | 28

Co nas boli w strzelectwie? Andrzej Szeremet
Kontrowersje wokół kłusownictwa Jan Borzymowski
Co dali instruktorzy kynologiczni? Stanisław Piotrowicz
Moje uwagi na temat selekcji jelenia Marek Buda
PR – ciąg dalszy Janusz Ostapiuk

Jak pies z kotem? | 36
Wojciech Sobociński

Spór dotyczący roli zdziczałych psów i kotów w przyrodzie oraz sposobu ich traktowania przypomina dysputy o pierwszeństwie kury nad jajkiem. Jest nierozstrzygalny, 
ale powraca jak bumerang.
 

Nie taki agent straszny, czyli jak zadbać o zdrowie | 44
Urszula L Kwiatek

Myśliwi są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym. Po co im ubezpieczenia dodatkowe? 
Rozmawiam o tym z Markiem Lutostańskim, ekspertem w sprawie ubezpieczeń, agentem ubezpieczeniowym, który zajmuje się również szkoleniami agentów od ponad 15 lat.
 

W Tadżyckim Pamirze | 48

Są jeszcze miejsca na Ziemi, które mimo postępującej globalizacji można nazwać dziewiczymi. Nie chodzi tu bynajmniej o puszcze Amazonii, lecz o region dużo bliższy – Tadżykistan. 
Kryje on takie perły przyrody jak jedne z największych dzikich owiec świata – marco polo. 
Polowanie tam niesie emocje nie do porównania z weekendową zasiadką na ambonie.
 

Polowanie na marco polo | 50
Jerzy Golbiak

Polowanie na owcę pamirską, czyli marco polo, zwaną też archarem, wielu myśliwych uznaje za największą przygodę łowiecką, dużo bardziej emocjonującą niż afrykańskie safari.
 

Góry, dzika przyroda i rekordowe trofeum | 54
Adam Depka Prądzinski

O przeżyciach związanych z polowaniem w Tadżykistanie rozmawiamy 
z Markiem Rafałowskim, zdobywcą największego pozyskanego przez Polaka 
i trzeciego na świecie trofeum marco polo
 

Polowanie na słowa | 68

Obiadowy byk Marcin Kucharski
Miot pocieszenia Grzegorz Turek

Zawieszenie w prawach członka PZŁ | 72
Eugeniusz Oborski

Przepisy dotyczące zawieszenia praw członków PZŁ będących osobami fizycznymi są jasne i czytelne. Kontrowersje 
w praktyce orzeczniczej wzbudził jednak problem, 
czy prewencyjne zawieszenie stosowane przez zarządy okręgowe podlega zaliczeniu na poczet orzekanych kar dyscyplinarnych zawieszenia w prawach członkowskich PZŁ.