Spis treści numeru 10/2009

Zdaniem myśliwego | 24

Niechciana „stara farba”? Leszek Ciupis
Zawodowy łowczy Przemysław Gromada
Zdaniem biegłej księgowej
Dziękujemy kolegom z NRŁ! Jerzy Jzarniewski
Po co nam nowe samochody? Piotr Adamczeski
Z lornetką noktowizyjną na polowanie Tadeusz Bohm

W „Broku” gospodarują na medal | 36
Wojciech Sobociński

Gdy w 1999 roku zakładano OHZ „Brok” przy Nadleśnictwie Ostrów Mazowiecka, teren ten był pustynią, jeśli chodzi o stan zwierzyny. Dziesięć lat właściwie ukierunkowanej gospodarki leśnej i łowieckiej prowadzonej przez leśników dało dobre efekty.

Inwazja bernikli | 42
Wojciech Sobociński

Berniklę kanadyjską zaliczono w Polsce do gatunków inwazyjnych, wobec których powinny zostać podjęte radykalne środki zapobiegające ich rozprzestrzenianiu się. W tym przypadku najskuteczniejszą metodą ograniczania liczebności jest odstrzał.

Polowanie na słowa | 60

Ten sam?! Romuald Soszyński
Jesień Andrzej Sapa
Punkt widzenia Jan Piotrowski 

Co zmienić w regulaminie polowań? | 66
Miłosz Kościelniak-Marszał

Dobrze się stało, że Ministerstwo Środowiska zdecydowało się podjąć działania zmierzające do zmiany przepisów regulujących warunki wykonywania polowania. W ciągu czterech lat obowiązywania Regulaminu polowań praktyka wykazała bowiem szereg niespójności, a czasem wręcz braku logiki jego zapisów.