Spis treści numeru 8/2009

Zdaniem myśliwego | 23

Pasja to trochę za mało Bogusław Kaczorowski
Fatalne stosunki w kołach Eugeniusz Cyran
Myśliweczek na polowaneczku Zbigniew Masłowski

Polowanie w czasie rykowiska | 28
Paweł Janiszewski

„Polowanie na jelenie podczas rykowiska jest jakby uroczystością i zaliczone jest do najwyższej klasy myślistwa” – pisze Tadeusz Śliwiński w książce „Uwagi o polowaniu na jelenia podczas rykowiska. Na przesmyku”, wydanej w Warszawie w 1934 roku. Jest to pozycja, która powinna stanowić elementarz dla wszystkich chcących nauczyć się podchodzenia i wabienia byków jelenia szlachetnego w czasie ich godów.

Zmiany w okresach polowań | 30
Wojciech Sobociński

W czerwcu resort środowiska zaproponował kilka zmian w obowiązujących okresach polowań. Wynikają one głównie z konieczności ograniczania liczebności niektórych gatunków, ale nie tylko.

Na drodze do ożywienia tura | 46
Wojciech Sobociński

Czy jest możliwe, żeby tur wrócił do polskich lasów? O tym, jak przebiegają badania nad odtworzeniem tego gatunku, rozmawiamy z członkami Polskiej Fundacji Odtworzenia Tura: jej prezesem prof. Mirosławem Rybą, dr. Alexandrem M. Dzieduszyckim, prof. Jackiem Modlińskim z Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu oraz prof. Ryszardem Słomskim z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu.

Polowanie na słowa | 50

Licówka Stefan B. Wyrembelski
W jasną, księżycową noc Katarzyna Lewańska-Tukaj
Z podróbami nie poluję Leszek Kaczyński

Blaski i cienie dużej hodowli | 60
Cezary Marchwicki

Wielu myśliwych zastanawia się, skąd się biorą wysokie ceny szczeniąt z dobrych hodowli i całkiem niemałe koszty szkolenia psa myśliwskiego w wyspecjalizowanym ośrodku. Zobaczmy więc, jakie wydatki wiążą się z prowadzeniem takiej działalności.