Spis treści numeru 8/2015

Porozumienie jest niezbędne dla ratowania przyrody | 6
Izabela Kamińska

Tym razem nietypowo pokazujemy, jak myślistwo jest odbierane przez jego przeciwników. Swoimi spostrzeżeniami dzieli się Arkadiusz Glaas, współtwórca kampanii Niech Żyją! postulującej wprowadzenie zakazu polowań na ptaki. Aktywista zaangażowany w nowelizację prawa łowieckiego wyjaśnia m.in., co najbardziej przeszkadza mu w myślistwie, i dlaczego prenumeruje prasę łowiecką.

Wieści z pól i kniei | 14

„Czerwona lista ptaków Europy” zaktualizowana – łyska zagrożona?
Myśliwy w przedszkolu Dariusz Grzegolec
Nowela Prawa łowieckiego – wracamy do punktu wyjścia
Sympozjum w Białowieży Komitet Organizacyjny Sympozjum
„Łowiectwo” na gimnazjalnym świadectwie Adam Depka Prądzinski
Szakal już w Polsce
Uratowane koźlę Zbigniew Chudzik
Zawody o Puchar Dziekana Wydziału Leśnego Jędrzej Lewandowski

Jubileusze i inne uroczystości | 22

60 lat KŁ „Knieja” w Szczecinie Michał Wojtasiewicz
15 lat Bractwa św. Huberta w Śliwicach Zenon Dejnowski

Zdaniem myśliwego | 24

Wieści z poligonu sadowniczego Czesław Popławski
Czy grozi nam zanik kultury? Przemysław Pikiński
Decyzja w sprawie łosia zapadnie we wrześniu Adam Depka Prądzinski
Co się zmieniło w postrzeganiu łowiectwa? Bogdan Kasprzak

Czy łowczy krajowy sprzeda majątek PZŁ? | 36
Dariusz Gizak

Osoby sprawujące wysokie funkcje w różnych stowarzyszeniach często mają szerokie uprawnienia do dysponowania majątkiem danej organizacji. Może to prowadzić do wielu nieprawidłowości. Takie przypadki zdarzały się również w PZŁ i nadal nie zrobiono nic,
by to zmienić.

Kłopotliwy gatunek | 46
Wojciech Misiukiewicz

Czytelników BŁ nie trzeba przekonywać, jak trudnym, a jednocześnie istotnym zajęciem jest dokładne i wiarygodne oszacowanie liczebności zwierząt dziko żyjących. Problem ten dotyczy nie tylko gatunków łownych, lecz także chronionych. Wyjątkowo dużo wysiłku wymaga policzenie bobrów.

Odłowy bobrów | 50
Paweł Janiszewski

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody Skarb Państwa odpowiada za straty gospodarcze wyrządzane przez zwierzęta chronione. Spośród pięciu wymienionych w niej gatunków największe obciążenie stratami jest związane z bobrem europejskim, który generuje ponad 90% odszkodowań.

Polowanie na słowa | 58

Dobry duch Puszczy Knyszyńskiej Alicja Milewska

Co ciekawego w sklepach myśliwskich | 65

Odstraszacz Zigi
Uniwersalne spodnie od Graffa

Kontrolowane krycie suki | 81
Dorota Olszewska

Jedną z najważniejszych decyzji hodowlanych jest właściwy dobór pary rodzicielskiej. Przy obecnym stanie wiedzy poza wyborem reproduktora można wszak w dużym stopniu wpływać również na tak istotne sprawy, jak liczba szczeniąt w miocie, ich płeć oraz masa. Wystarczy nauczyć się kontrolować przebieg cieczki u suki.

Ferlach – miasto austriackich rusznikarzy | 90
Łukasz Dzierżanowski

Niczym pobożny człowiek udający się co jakiś czas na pielgrzymkę miłośnik broni powinien przynajmniej raz w życiu wybrać się do sanktuarium rusznikarstwa. Spotkać ludzi wytwarzających najpiękniejszą broń i zobaczyć, jak ona powstaje. Gdy otrzymałem zaproszenie od Gerda Hauptmanna z Ferlach, ruszyłem tam niezwłocznie – to miasto bowiem jest jednym z najważniejszych miejsc rusznikarskiego „kultu” na świecie.