Spis treści numeru 12/2013

Imiennicy o wspólnej pasji | 6
Izabela Kamińska

Wydawać by się mogło, że zestawienie imienia Bohdan z nazwiskiem Smoleń jest na tyle oryginalne, iż istnieje tylko jeden człowiek, który się tak nazywa – znakomity satyryk i aktor komediowy. Tymczasem okazuje się, że w Lubuskiem żyje drugi Bohdan Smoleń, a obu panów łączą te same hobby: łowiectwo i konie. Zapraszamy do lektury podwójnego wywiadu.

Myśliwi w Sejmie | 12

6 listopada br. po raz pierwszy w historii odrodzonej Polski otwarto w Sejmie wystawę ukazującą część spuścizny naszego łowiectwa. Z inicjatywy Parlamentarnego Zespołu do spraw Kultury i Tradycji Łowiectwa z okazji 90-lecia PZŁ w głównym holu zaprezentowano ekspozycję „Zwyczaje i kultura łowiecka w Polsce”. Znalazły się na niej m.in. starodruki o tematyce myśliwskiej, rzeźby z brązu, szkła, porcelana, wyroby z poroża oraz zdjęcia przyrodnicze z konkursu fotograficznego im. Włodzimierza Puchalskiego.

Wieści z pól i kniei | 14

Leśna akcja w 35. rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II Tomasz Wojciech Antoniuk
Dzik z Wielkopolski Marcin Rutkowski
Biesiady norowców podsumowane!
Sympozjum łowieckie w Serbii Martyna Bieniek
Chory, ale ciekawy Bolesław Grzybek
Salon firmowy „Knieja” w Krakowie – nowe otwarcie
W kobietach siła Alicja Milewska
W Puszczy Piskiej stanął pomnik Maxa Klingego Bohdan Jasiewicz
Kusili smakami lasu w Ostrowi Mazowieckiej
Kultura łowiecka w Bytnicy – kolejny krok naprzód
Szkody łowieckie – kluczowa jest współpraca
Po raz pierwszy w Puszczy Drawskiej Bartłomiej Baran
Tragedia łoszaka Zdzisław Szewczyk

Zdaniem myśliwego | 28

Etyka – jak widzimy siebie i jak postrzegają nas inni? Hubert Krych
Pogłowie jelenia karpackiego w świetle badań ankietowych Remigiusz Krzyżewski

Redukcja jeleni jest konieczna | 32
Adam Depka Prądzinski

W zeszłym roku Lasy Państwowe wyłożyły na ochronę drzewostanów przed zwierzyną przeszło 150 mln zł. Gros tych kosztów stanowiły grodzenia zabezpieczające uprawy m.in. przed jeleniem. Konkluzja tegorocznej Krajowej Narady Hodowlanej, że powinno się zredukować ten gatunek, nie budzi zatem zdziwienia.

Walka z norką ma sens | 36
Wojciech Sobociński

O wpływie norki amerykańskiej na inne gatunki i roli, jaką myśliwi mogą odegrać w ochronie przyrody, odławiając tego drapieżnika, rozmawiamy z dr. hab. Andrzejem Zalewskim
z Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży.

Skok na szafę, czyli nowy projekt rozporządzenia | 40
Bartosz Bacia

Projekt nowego rozporządzenia przygotowanego przez MSW przewiduje istotne zmiany w dotychczasowych przepisach określających zasady przechowywania oraz noszenia broni i amunicji. W jakim zakresie dotyczą one myśliwych i ile będzie to ich kosztowało?

Patagonia w siodle | 46
Jerzy Pokrywka

Lśniące czapy lodowców spływają po zboczach wulkanów, gęste lasy dają schronienie pudu – najmniejszym jeleniom świata, a tętent kopyt dzikich koni niesie się po skalistych zboczach Kordyliery. To Nahuel Huapí – park narodowy na wschodnich stokach Andów. Niełatwo tu dotrzeć, ale jeszcze trudniej stąd wyjechać.

Prawo łowieckie znowu w Trybunale Konstytucyjnym | 66
Miłosz Kościelniak-Marszał

Mijający rok upłynął pod znakiem prac legislacyjnych nad Prawem łowieckim. Zmiany, będące następstwem wyroku Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającego niekonstytucyjność sądownictwa łowieckiego, nie wyczerpują jednak całokształtu zastrzeżeń formułowanych pod adresem ustawy.

Co ciekawego w sklepach myśliwskich | 70

Krawatnik „z duszą”
Książka o pułkowniku Pawłusiewiczu
Komplet Arctic
Wędzarnie firmy Biowin

Okiem psa – przyczyny błędów w pracy (I) | 82
Jerzy Woźniak

Wady psów myśliwskich i nieprawidłowości w ich pracy wyczerpująco opisano w literaturze kynologiczno-łowieckiej. A jakie wady mają właściciele czworonogów? Jakie błędy popełniają w postępowaniu ze swoimi podopiecznymi? Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na niedostrzegalne lub niedoceniane czynniki, które wpływają na wyszkolenie psa.