Spis treści numeru 11/2012

Zdaniem myśliwego | 24

Kangury trojańskie naszych łowisk – ad vocem artykułu Grzegorza Jabłońskiego Daniel A. Kałużycki
Nie wszyscy kochają leśników i myśliwych Andrzej Sobotko
Polowanie na lisy w drenach Adam Drop
Odpowiedź na apel Miłosza Kościelniaka-Marszała Krzysztof Morow
Zawieszanie w prawach i obowiązkach Henryk Z. Figura
Kto to jest Lech Bloch? Hubert Myśliwski

Przesiedlenia dzików – rozwiązanie godne polecenia? | 34
Daniel A. Kałużycki

Dziki bytujące na terenach silnie zurbanizowanych są zjawiskiem występującym w Europie już od prawie trzech dekad, a w ciągu ostatnich kilkunastu lat również coraz częściej obserwowanym w Polsce. Jego skutki dotykają coraz większą liczbę obywateli, organizacji i instytucji, a na temat jego przyczyn toczą się dyskusje. Problem obecności dzików w miastach ma też znaczenie w kontekście postrzegania współczesnego łowiectwa i jego funkcji.

Msza hubertowska w polskim wydaniu | 45
Leszek Parus

Z Krzysztofem Kadlecem, muzykiem i kompozytorem, rozmawiamy o historii mszy hubertowskiej, sygnalistyce w Polsce oraz polskich kompozycjach i opracowaniach utworów na cześć patrona myśliwych.

Powrotu do wielkich łowów nie będzie | 48
Izabela Kamińska

O roli polowań, sile dawnych tradycji, a także dylematach współczesnych myśliwych rozmawiamy z badaczem łowieckich obyczajów prof. Andrzejem Rottermundem – historykiem sztuki i dyrektorem Zamku Królewskiego w Warszawie.

Niedźwiedzie pod lufami dygnitarzy | 52
Krzysztof Potaczała

Za PRL w Bieszczadach zastrzelono co najmniej pięć niedźwiedzi. Oficjalnie dlatego, że masakrowały bydło i owce. Ale partyjni notable na czele z Piotrem Jaroszewiczem polowali też dla kaprysu, bez oglądania się na ochronę największego i najrzadszego rodzimego drapieżnika.

Opowieści z Wilczej Jamy | 62
Tadeusz Mirczewski

Bieszczady to kopalnia ciekawych ludzi i ich niezwykłych historii myśliwskich. Jednym z nich jest Andrzej Pawlak, znany bieszczadzki łowca, który szczególnie upodobał sobie polowania na wilki.