Pieniądze – temat niezręczny

W każdej rzeczywistości gospodarczej funkcjonują podmioty, które nie płacą swoich zobowiązań lub regulują je z dużym opóźnieniem. Wpływa to na kondycję finansową innych, starających się nie postępować w taki sposób.
 

ściągalność składek członkowskich

Nie sposób zaakceptować praktykę nieterminowego regulowania zobowiązań. To samo dotyczy niepłacenia składek przez dobrowolnych członków jakiejkolwiek organizacji. To zjawisko jest wręcz bulwersujące. Niestety istnieje ono dość powszechnie, również wśród myśliwych.

Jak różne organizacje radzą sobie w takiej sytuacji? Część po prostu oczyszcza swoje szeregi z osób niepłacących składek, nawet nie podejmując próby analizy przyczyn powstania zaległości. Popularny jest pogląd, że takie postępowanie mobilizuje pozostałych członków, którzy w przeciwnym wypadku mogliby dojść do wniosku, że nie warto płacić, skoro inni tego nie robią. W statutach niektórych organizacji pojawiły się zapisy o zawieszeniu w prawach członka do czasu uiszczenia zaległych składek. Zawieszony pozostaje członkiem, ale nie ma prawa korzystać z majątku takiego zrzeszenia, jego urządzeń itp. Oczywiście nie może także uczestniczyć w spotkaniach organizacji ani sprawować jakichkolwiek funkcji, także tych z wyboru.

Inni stosują rozwiązania bardziej "dyplomatyczne", np. organizując imprezy, na które biletem wstępu jest zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami. Wysyła się także pisma oraz wezwania do zapłaty, sformułowane w dosyć ostrym tonie, z wyliczeniem ustawowych odsetek za zwłokę, zawierające propozycję umorzenia odsetek, jeśli adresat wezwania wpłaci do wyznaczonego dnia całą zaległą kwotę.

Z autorem - wieloletnim dyrektorem firmy windykacyjnej, specjalistą ds. windykacji w międzynarodowym banku - można się kontaktować telefonicznie pod numerem 660 321 328 lub e-mailowo: darek_gizak@poczta.onet.pl

 

Autor: Dariusz Gizak
Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 4/2011, strona 56

Pobierz artykuł w formacie PDF