Parkur – strzelanie bliskie praktyce

W moim artykule opublikowanym w nr 7/2005 podałem ogólne wiadomości na temat strzelań parkurowych. Teraz chciałbym rozszerzyć trochę te informacje i podać zasady obowiązujące w parkurze myśliwskim. 

Numer: Brać Łowiecka Specjalny/2005, strona 56

Pobierz artykuł w formacie PDF