Przystrzeliwanie broni – wskazówki rusznikarza

Z praktyki rusznikarskiej wynika, że jeżeli broń „źle strzela”, to najczęściej z winy strzelca, który nie przystrzelał jej prawidłowo. Wad broni czy amunicji należy się doszukiwać w dalszej kolejności.

Autor: Leszek Ciupis
Numer: Brać Łowiecka Specjalny/2007, strona 20

Pobierz artykuł w formacie PDF