Wilki na Białorusi

„Wilk, ten czworonożny nasz łupieżca, nie wszędzie się teraz spotyka na ziemiach polskich” 
– pisał Korsak w „Roku myśliwego”. Mimo że wilk stopniowo zwiększa swój zasięg, stwierdzenie to nadal wydaje się aktualne. Korsak wielokrotnie wzmiankuje o wysokich stanach liczebnych tego drapieżnika na Białej Rusi, gdzie obecnie, przy wielkości populacji szacowanej na 3–5 tys. osobników, pozostaje on tradycyjnym obiektem łowów. Potwierdzają to opowieści Andrzeja Zdunka, właściciela Biura Polowań „Argali”.
 

Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 12/2010, strona 42

Pobierz artykuł w formacie PDF