Umowy cywilnoprawne w działalności kół


Rzadko się zdarza, że koło łowieckie zatrudnia pracowników. Gdy trzeba wykonać w obwodach różne prace, takie jak uprawa poletek, budowa urządzeń łowieckich czy grodzenie upraw, przeważnie zlecamy to osobom lub podmiotom z zewnątrz. Jeśli zajmuje się tym wynajęta firma, to rozliczenie zwykle odbywa się na podstawie faktury. Najczęściej jednak tego typu prace powierzamy zaprzyjaźnionym z kołem rolnikom, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej. W takiej sytuacji można zawrzeć z wykonawcą umowę-zlecenie lub umowę o dzieło.
Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 6/2022, strona 64

Pobierz artykuł w formacie PDF