Odwołanie członka zarządu koła przed końcem kadencji


Sprawowanie funkcji członka zarządu koła jest zaszczytnym obowiązkiem, wymagającym niekiedy sporego nakładu pracy i sił. Wybór na pięcioletnią kadencję nie oznacza jednak, że myśliwi z koła nie mogą odwołać danego członka zarządu w trakcie jej trwania. Statut PZŁ nie tylko przewiduje taką ewentualność, lecz także w kilku miejscach normuje różne warianty procedury odwołania.
Numer: Brać Łowiecka 12/2021, strona 74

Pobierz artykuł w formacie PDF