Jak polował Geniusz Karpat


Austriacki następca tronu arcyksiążę Franciszek Ferdynand nie był jedyną znaną osobą pasującą do legendy o białej kozicy, o której pisałem w artykule „Polowania Habsburgów i legenda o białej kozicy” (10/2021). Taki los spotkał także komunistycznego dyktatora Rumunii Nicolae Ceauşescu. Zginął on, zgodnie z przepowiednią, gwałtowną śmiercią – został rozstrzelany podczas rewolucji w 1989 r. Oprócz smutnego końca obu łowców łączyła również fascynacja liczbą pozyskanej zwierzyny.
Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 11/2021, strona 56

Pobierz artykuł w formacie PDF