Strach przed wilkami jest rzeczą względną


O sytuacji wilków w Polsce, ich konfliktach z ludźmi i sposobach rozwiązania tych problemów rozmawiamy z prof. dr. hab. Krzysztofem Schmidtem, zastępcą dyrektora Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży.
Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 9/2021, strona 34

Pobierz artykuł w formacie PDF