Postępowanie dyscyplinarne


Wśród pytań do redakcji bardzo często pojawia się kwestia postępowań dyscyplinarnych, a w szczególności reakcji organów PZŁ na składane zawiadomienia o przewinieniach, względnie jej braku. Spróbuję tu podać informacje na ten temat w pigułce.
Numer: Brać Łowiecka 8/2021, strona 62

Pobierz artykuł w formacie PDF