Zagrożona głowienka


Mimo spadku liczebności i zaniku wielu istniejących do niedawna stanowisk lęgowych status prawny głowienek w Polsce niestety nie uległ zmianie. Co gorsza, rozpoczynające się do tej pory w połowie sierpnia polowania na kaczki wprowadzały niepokój w miejscach występowania głowienek. Dochodziło wówczas do płoszenia samic wodzących nielotne jeszcze kaczęta, a w skrajnych przypadkach – do śmierci matek i osieroconych piskląt. Sporo powinno się zmienić.
Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 8/2021, strona 42

Pobierz artykuł w formacie PDF