Czy można skreślić z koła za brak opłaty za tusze?


Zarząd koła może skreślić myśliwego z listy członków, jeżeli zalega on z uiszczeniem składek członkowskich lub innych opłat uchwalonych przez walne zgromadzenie. Czasem taka decyzja ma związek z brakiem terminowej wpłaty za tusze zwierzyny pobrane przez myśliwych na własny użytek. Jak jednak ostatnio orzekł sąd, nie jest to dobra podstawa do skreślenia.
Numer: Brać Łowiecka 7/2021, strona 62

Pobierz artykuł w formacie PDF