Czy przez badania czeka nas utrata pozwoleń?


Przy okazji niesławnej nowelizacji Prawa łowieckiego w 2018 r., w trybie zupełnie niezgodnym z przepisami zmieniono także ustawę o broni i amunicji. Na posiadaczy pozwoleń na broń do celów łowieckich nałożono obowiązek odbywania co pięć lat badań lekarskich i psychologicznych, które mają weryfikować możliwości dalszego dysponowania bronią. Ponieważ ta zmiana weszła w życie 1 kwietnia 2018 r., w ciągu najbliższych dwóch lat wszyscy polujący muszą przedstawić policji pozytywne  orzeczenia lekarskie i psychologiczne. W przeciwnym razie stracą pozwolenia na broń.
Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 2/2021, strona 62

Pobierz artykuł w formacie PDF