Dobrostan zwierząt czy aktywistów?


Gdyby się głębiej zastanowić, czy zwierzę jest rzeczą i czy zwierzęta otrzymały jakieś prawa, trzeba dojść do wniosku, że jednak nie. To ludzie mają obowiązki względem zwierząt, ale zwierzęta nie mają praw wobec ludzi ani innych zwierząt. Bo prawo stworzyli ludzie dla ludzi, a nie dla zwierząt. Źródłem ochrony zwierząt są moralne obowiązki człowieka. Moralność to zaś pojęcie bardzo szerokie i głębokie, trudne do zdefiniowania, gdyż w każdej ludzkiej kulturze ma inne oblicze. Ponadto zależy od okoliczności.
Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 2/2021, strona 24

Pobierz artykuł w formacie PDF