Ryś – pantera polskich lasów


Ryś euroazjatycki (Lynx lynx) jest największym przedstawicielem rodziny kotowatych w Europie. Masa ciała dorosłych osobników może przekraczać 30 kg. Skryty i tajemniczy tryb życia tego drapieżnika skutkował przez wieki niemal zupełnym brakiem wiedzy o jego biologii, co z kolei dawało asumpt do wymyślania fantastycznych opowieści na jego temat. Rysia uważano nawet za większego szkodnika w kniei niż wilka, wręcz za bestię lubującą się w krwawych jatkach urządzanych zwierzynie. 
Autor: Henryk Okarma
Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 1/2021, strona 50

Pobierz artykuł w formacie PDF