Pora na Krajową Administrację Łowiecką


PZŁ przeszedł od niezależnej organizacji reprezentującej interesy myśliwych do roli uzależnionego od władz wykonawcy poleceń ministra. Zamiast jednak postulować powrót do przeszłości, należałoby rozdzielić zadania zrzeszenia między powołaną w tym celu Krajową Administrację Łowiecką i samorządny związek myśliwych.
Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 1/2021, strona 38

Pobierz artykuł w formacie PDF