Czy chrześcijanin może być myśliwym? (II)


W przeciwieństwie do treści Starego Przymierza w księgach Nowego Testamentu nie ma bezpośredniego odniesienia do polowań. Dlatego tytułowy temat musi być omawiany w kontekście uchwał synodów i soborów, wypowiedzi ojców i doktorów Kościoła oraz ogólnych zasad wiary i moralności chrześcijańskiej.
Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 1/2021, strona 35

Pobierz artykuł w formacie PDF