Przemyśleć tradycję!

Łowiectwo w naszym kraju przeżywa trudności, a nadchodzące lata mogą przynieść jeszcze głębszy kryzys. Liczba polujących Polaków wprawdzie na razie nie spada, ale w stosunku do ludności kraju jest jedną z najniższych w Europie. Więcej myśliwych niż w Polsce jest nawet w Czechach i na Węgrzech, a przecież są to kraje o wiele mniej ludne. Porównanie z krajami skandynawskimi wypada jeszcze gorzej. Przy coraz bardziej nieżyczliwym nastawieniu mediów można się spodziewać nadejścia jeszcze gorszych czasów. 

Numer: Brać Łowiecka 1/2010, strona 30

Pobierz artykuł w formacie PDF