Dzicze myłkusy, czyli patologie w uzębieniu dzików (I)


Tego, jak ważną rolę odgrywa obserwacja zmian w środowisku, chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć. Jesteśmy świadkami przemian w naszych ekosystemach, które dotyczą świata zarówno roślin, jak i zwierząt. Postaram się tu wyjaśnić patologie widoczne w trofeach łowieckich pochodzących od dzików, prawdopodobnie stanowiące reakcję organizmu na inne niż dotąd żywienie i długotrwałe pobieranie karmy o niskiej bądź wręcz szkodliwej jakości.
Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 7/2020, strona 62

Pobierz artykuł w formacie PDF