Wypadki na drogach


Od 2017 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad gromadzi dane o kolizjach
ze zwierzętami. Jest ich całkiem sporo, bo ok. 35 000 rocznie. Notuje się wypadki
zarówno z wielkimi łosiami, jak i np. z kunami, kotami czy różnymi gatunkami ptaków.
W zestawieniach pojawia się nawet jeden zaskroniec. Na podstawie tych informacji
można wyciągnąć interesujące wnioski.
Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 7/2020, strona 32

Pobierz artykuł w formacie PDF