Znaczenie i ochrona różnorodności biologicznej


Z rozmów z niektórymi delegatami na krajowy zjazd delegatów PZŁ i z napotkanymi myśliwymi wiem, że pojawiły się wątpliwości, jak właściwie interpretować różnorodność biologiczną, a także problem braku zrozumienia potrzeby jej ochrony oraz znajomości prawodawstwa obowiązującego w tym zakresie. Spieszę zatem z wyjaśnieniami.
Autor: Andrzej Tomek
Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 5/2020, strona 52

Pobierz artykuł w formacie PDF