Blaski i cienie sześciu lat walki z ASF-em (II)


W kanonie łowieckim sprzed 2014 r., czyli przed pojawieniem się ASF-u w Polsce, odstrzał sanitarny oznaczał usunięcie z łowiska sztuki wyraźnie chorej. Można było, a nawet należało to zrobić bez względu na posiadanie odstrzału czy okres ochronny danego gatunku zwierzęcia łownego. Innego znaczenia nabrało to pojęcie po 2014 r., gdy w naszym kraju zostały odnotowane zarówno pierwsze przypadki ASF-u u dzików, jak i ogniska choroby u świń.
Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 5/2020, strona 46

Pobierz artykuł w formacie PDF