Obligatoryjne cofnięcie pozwolenia na brońż

Ustawa o broni i amunicji posługuje się dwiema grupami podstaw do cofnięcia pozwolenia na broń. Do pierwszej należą przesłanki obligatoryjne, których wystąpienie powoduje, że organy Policji muszą wydać decyzję cofającą pozwolenie, i to niezależnie od wszelkich innych okoliczności. 

Numer: Brać Łowiecka Specjalny/2010, strona 38

Pobierz artykuł w formacie PDF