Kiedy ubezpieczenie OC chroni myśliwego?


Każdy myśliwy corocznie oprócz składki członkowskiej do PZŁ musi opłacić składkę
na ubezpieczenie. W jakich przypadkach można skorzystać z wynikającej z tego ochrony ubezpieczeniowej?
Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 4/2020, strona 30

Pobierz artykuł w formacie PDF