Oznajmianie zwierzyny


Jeśli nasz pies jest z natury milczkiem, to można go nauczyć informowania o znalezieniu zwierzyny w inny sposób. Oznajmianie to pewna metoda na doprowadzenie myśliwego do postrzałka, pod warunkiem że przewodnik umie dobrze czytać mowę ciała swojego pomocnika.
Dział:
Numer: Brać Łowiecka 3/2020, strona 83

Pobierz artykuł w formacie PDF